СЈЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 11.05.2020.

СЈЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 11.05.2020.

На данашњој сједници колегијума је констатовано да су успјешно обављене организационе и техничке припреме за редован рад послије престанка минималног процеса рада. 

Послије престанка минималног процеса рада настава ће се и даље организовати електронским путем у складу са Инструкцијом о омогућавању праћења наставног процеса на даљину.

На сједници колегијума извршенa је анализа досадашњег тока извођења наставе електронским путем и утврђено да наставници и сарадници изводе наставу путем платформе Google Classroom, те да се редовно достављају материјали у којима је садржано наставно градиво у облику Power Point, Word и PDF докумената, од којих су поједини праћени и аудио записима. Такође, поједини наставници и сарадници користе видео записе које достављају путем Google Classroom или користе друге платформе, попут Google Meet, за успостављање непосредне комуникације са студентима. 

Резултати анкете, која се налази на web страници Факултета, показују да је коришћење аудио и видео записа, односно, непосредна комуникација путем одговарајућих платформи, најпожељнији облик извођења наставе међу студентима, који им може пружити највише могућности за савладавање градива у условима када редовна настава не може да се изводи. Такође, је констатовано да значајна већина студената прати овај облик наставе и активно учествује у изради задатака или колоквијума, у достављању реферата и семинарских радова, и сличним активностима.

Студентска служба Правног факултета у претходна два мјесеца радила је свакодневно у периоду од 8 до 14 часова. Када је у питању упис и овјера семестра студентима је омогућено да пријаве/семестралне листове и уплатнице достављају електронским путем, путем факса или путем поште. Такође, по захтјеву студената потврде о статусу студента и друга увјерења достављана су путем поште. 

Најчешћа питања студената односила су се на испитне рокове, те упис на факултет тј. прву годину студија.   

Студенти ће бити благовремено обавјештени о испитним роковима и терминима, који ће бити објављени на сајту факултета,  а када је у питању упис на прву годину студија на сајту Факултета је објављен Приручник за припрему пријемног испита, који се може преузети бесплатно. 

Факултет ће за матуранте организовати краћу онлајн припрему за пријемни испит који је предвиђен за крај јуна или почетак јула, о чему ће ускоро бити дато више информација.