Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Скриптарница

У скриптарници Правног факултета Универзитета у Бањој Луци могу се купити књиге и обрасци који су неопходни за студирање (испитне пријаве, обрасци за упис и овјеру семестра и др).

Миољка Рачић

Референт за административно-техничке послове
 • Број телефона 051/339-032
 • Email mioljka.racic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 27 (приземље)
 • Локал 132
Основни подаци
 • обавља административне послове за рад декана и продекана,
 • обавља послове продаје књига и образаца,
 • води евиденцију о продатим књигама и обрасцима,
 • врши преглед, слагање и увезивање материјала,
 • врши фотокопирање материјала,
 • помаже у обављању административно-техничких послова,
 • стара се о сервисирању и набавци потрошног материјала.

Списак књига које могу да се купе у скриптарници

ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ РАДНИКА У СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА?

Детаљније информације на линку службе факултета.