У скриптарници Правног факултета Универзитета у Бањој Луци могу се купити књиге и обрасци који су неопходни за студирање (испитне пријаве, обрасци за упис и овјеру семестра и др).

РАДНО ВРИЈЕМЕ: 08:00 – 16:00

РЕФЕРЕНТ
за административно-техничке послове
Миољка Рачић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-032

БРОЈ ЛОКАЛА

132

E-MAIL АДРЕСА:

mioljka.racic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

27 (приземље)

  • обавља административне послове за рад декана и продекана,
  • обавља послове продаје књига и образаца,
  • води евиденцију о продатим књигама и обрасцима,
  • врши преглед, слагање и увезивање материјала,
  • врши фотокопирање материјала
  • помаже у обављању административно-техничких послова и
  • стара се о сервисирању и набавци потрошног материјала.