Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Службе факултета

Секретари, Референти, Дактилографи, Шефови служба, Библиотекари, Оператери, Инжењери, Техничко особље


Секретаријат

Секретаријат Правног факултета Универзитета у Бањој Луци обавља управо-извршне, материјално-финансијске, административне и помоћно-техничке послове на факултету. Радом Секретаријата руководи секретар Факултета.

Prof-Dr-Nikola-Mojovic
Драган Миличић
Секретар факултета
#
Невенка Игњић
Референт за књиговодствене послове
#
Данијела Стојичић
Референт за административно-техничке послове
#
Маријана Јанковић
Дактилограф

Студентска служба

Студентска служба Правног факултета Универзитета у Бањој Луци постоји од дана оснивања факултета. Њен рад је усмјерен првенствено на контакте са студентима Првог циклуса студија. Рад студентске службе обухвата: информисање о студију и настави, упис и евеиденција студената на Први циклус студија, уписи и овјере семестра, праћење пријава и полагања испита, издавање увјерења и других докумената, испис са факултета, жалбе и остале активности.

#
Биљана Васић, дипл. правник
Шеф студентске службе
#
Драгица Илић
Референт за студентска питања
#
Слађана Стојнић
Референт за студентска питања
#
Славица Савановић
Референт за студентска питања
#
Драгана Миловановић
Референт за студентска питања

Студије II и III циклуса

Референт за студије II и III циклуса

#
БИЉАНА МАЛЧИЋ
Референт за студије II и III циклуса

Библиотека

"Свака јавна библиотека је ризница нашег заједничког добра које се зове књига. Из библиотеке сви могу да позајмљују и зато би требали сви да јој и прилажу, док из ње не би смео никад нико ништа узети или отуђити." Иво Андрић

#
Драгана Милинчић, проф.
Руководилац библиотеке
#
Гордана Поповић
Библиотекар

Скриптарница

У скриптарници Правног факултета Универзитета у Бањој Луци могу се купити књиге и обрасци који су неопходни за студирање (испитне пријаве, обрасци за упис и овјеру семестра и др).

#
Миољка Рачић
Референт за административно-техничке послове

Центар за публикације

Центар за публикације је организациона научно-истраживачка јединица Факултета која обавља издавачку дјелатност. Њен основни задатак је организовање и припрема издавања уџбеника, монографија, зборника радова са научних скупова и других научно-стручних публикација, у штампаном и електронском облику, намјењених образовном, научном и стручном раду.

#
Вукан Дубочанин
Оператер на рачунарима

Рачунарски центар

Рачунарски центар Правног факултета Универзитета у Бањој Луци има за циљ управљање рачунарском инфраструктуром факултета, што подразумјева послове пројектовања, имплементације и одражавања рачунарске мреже и информационог система факултета у сарадњи са Универзитетским рачунарским центром. Рачунарска мрежа факултета базирана је на серверу под оперативним системом Windows Server 2008 са конфигурисаним Active Directory сервисом и Data Storage-ом, при чему је корисницима омогућено да користе савремене мрежне сервисе и ресурсе.

#
--------- -----------
Инжењер у рачунарском центру

Техничко особље

Техничко особље Правног факултета Универзитета у Бањој Луци чине: радници на телефонској централи, кућни мајстор, спремачице и возач-курир. Радом техничког особља руководи секретар Факултета.

#
Жељко Понорац
Кућни мајстор
#
Веселка Шормаз
Радник на телефонској централи
#
Наташа Шешић
Радник на телефонској централи
#
Мира Зелић
Спремачица
#
Гордана Брчин
Спремачица
#
Јелка Кузмић
Спремачица
#
Бјелца Лакић
Спремачица
#
Марија Палачковић
Спремачица
#
Наташа Митровић
Спремачица