Студентска организација Правног факултета Бања Лука (СОПФБЛ) основана је 13. децембра 2016. године са циљем да заступа студентска права и интересе на Правном факултету и Универзитету у Бањој Луци, те да се бави унапређењем студентског стандарда и живота.

СОПФБЛ је покренула инцијативу за измјену правила студирања на првом циклусу студија, организовање Конференције студената права – Бања Лука 2017., организовање низа радионица, учешћем у манифестацији „Дани студената“.

СОПФБЛ је организација отвореног типа, доступна и на располагању свим студентима Факултета, заинтересованим да се баве студентским и омладинским организовањем.

Просторије СОПФБЛ се налазе у згради Правног факултета Универзитета у Бањој Луци (кабинет број 7).
Мејл адреса: sopfbl@gmail.com