СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Дана 05.02.2019. године потписан је Споразум о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. 

Овим Споразумом Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Правни факултет Универзитета у Бањој Луци успостављају међусобну сарадњу у области научне и образовне дјелатности.