Српска правна мисао и Годишњак Правног факултета

Српска правна мисао и Годишњак Правног факултета

Због радова на одржавању званичних интернет страница часописа Српска правна мисао и Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, који су у току, аутори своје научне чланке, приказе издања, односно приказе судске праксе, могу пријавити најдаље до краја мјесеца новембра текуће године, путем електронских адреса spmisao@pf.unibl.org и godisnjakpf@pf.unibl.org