Студентски савез Правног факултета (ССПФ) је званично студентско представничко тијело на Правном факултету. Задатак ССПФ-а је заступање интереса студената Правног факултета и свих осталих студената Универзитета у Бањој Луци.

ССПФ окупља студенте Правног факултета, покреће и координише пројекте од заједничког интереса за све студенте. Повезује студенте права у региону, организује студијске посјете другим градовима, организује журке и бројне друге студентске активности.

ССПФ пружа бесплатне правне савјете студентима Универзитета у Бањој Луци, али и свим другим заинтересованим грађанима. Такође, упућује на организације и компаније које пружају услуге из тражених области.

ССПФ настоји да подстакне Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, органе управе и представнике власти да више пажње посвете подизању квалитета високог образовања у Републици Српској. 

Програмски циљеви и задаци ССПФ-а су:

 стална брига и заштита права и интереса чланова ССПФ-а,

 заступање и представљање чланова у постојећим органима на Правном факултету, те другим инстуцијама и организацијама,

 побољшање и унапређење студентског стандарда,

 борба против неконтролисаног и безобзирног подизања цијена школарина,

 организовање и реализација програма обуке студената у различитим управним и судским органима и институцијама,

 остваривање сарадње са студентским организацијама и научно-наставним институцијама на локалном, националном и међународном нивоу,

 стални допринос побољшању научно–наставног процеса на Правном факултету у Бањој Луци,

 активна учествовања у процесу реформе високог образовања дјеловањем на рад надлежних органа,

 побољшање услова за спортско-рекреативне активности студената.

ССПФ се бави издавачком дјелатношћу у складу са законом о издавачкој дјелатности. Остваривање програмских циљева и задатака остварује се у оквиру Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Сената Универзитета у Бањој Луци, те кроз сарадњу са институцијама и организацијама у Републици Српској и иностранству.

Најважнији органи ССПФ-а су Скупштина, Предсједник, Потпредсједник и Секретар.

Више о ССПФ-а можете сазнати на званичној интернет страници ССПФ-а: http://www.studentski-savez.com/ на званичној Фејсбук страници ССПФ-а: https://www.facebook.com/pravobl.sspf/ и на огласној табли ССПФ-а.

Обавјештавамо вас да је Студентски савез Правног факултета у сарадњи са Правобранилаштвом Републике Српске расписао Конкурс за обављање студентске праксе у овој институцији.

Све детаљне информације о начину пријављивања можете пронаћи у тексту Конкурса (види документ испод), на огласној табли Правног факултета и у канцеларији Студентског савеза (бр. 45, први спрат).

Студентски савез је свјестан значаја које практично образовање има за младе правнике, те наставља да ради на подизању студентског стандарда, као и на искреној и несебичној борби за права студената Правног факултета.

Текст конкурса: https://bit.ly/2RAIrdv

Обавјештавамо вас да је Студентски савез Правног факултета у сарадњи са Центром за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица расписао Конкурс за обављање стручне праксе.

Све детаљне информације о начину пријављивања можете пронаћи у тексту Конкурса (види линк: http://tiny.cc/9x2a1y), на огласној табли Правног факултета и у канцеларији Студентског савеза (бр. 45, I спрат).

Студентски савез је свјестан значаја које практично образовање има за младе правнике, те наставља да ради на подизању студентског стандарда, као и на искреној и несебичној борби за права студената Правног факултета.

Електронска пријава: http://tiny.cc/oz2a1y

Ваш Студентски савез

РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

СТУДЕНТСКИ САВЕЗ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

На основу потписаног Споразума о сарадњи, Студентски савеза Правног факултета Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: ССПФ) и Републички центар за истраживање ратa, ратних злочина и тражење несталих лица Републике Српске (у даљем тексту: Центар) расписују:

К О Н К У Р С за обављање стручне праксе у Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

I Право да се пријаве на конкурс имају студенти друге, треће и четврте године првог циклуса студија, те апсолвенти Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, без обзира да ли су током студирања обновили годину студија.

II Приликом конкурисања студент је дужан доставити: -Попуњену електронску пријаву (https://goo.gl/forms/vQLy2VXSAqBd9vKJ2); -Биографију/CV; -Мотивационо писмо (до 300 ријечи); -Увјерење о положеним испитима, уз наведену просјечну оцјену (просјек се неће узимати у обзир приликом одабира кандидата). (овај документ можете добити у студентској служби Правног факултета или путем студентског веб сервиса „Е-студент“). Све наведене документе потребно је да пошаљете скениране/усликане заједно са електронском пријавом, а из којих ће се моћи јасно видјети садржина тих докумената. Уколико нисте у могућности да попуните електронску пријаву, са свим траженим подацима, исте нам можете послати на мејл: studentski.savez@student.pf.unibl.org (као Предмет наведите: „Студентска пракса – Ваше име и презиме). Молимо Вас да документе доставите у .pfd формату, .doc, .docx формату или у формату за слике (.jpg или .png).

III Конкурс се отвара 28. новембра 2018. године и трајаће до 13. децембра 2018. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

IV Након примљених пријава и затварања конкурса, ССПФ и Центар ће оформити комисију која ће имати задатак да изврши избор студената за обављање праксе.

1

Комисију ће чинити представници ССПФ-а и Центра.

V Након што комисија прегледа све пристигле пријаве и утврди коначну ранг листу студената за праксу, листа кандидата ће бити јавно објављена на Фејсбук страници ССПФ-а, као и на огласним плочама Правног факултета, а иста ће бити достављена и одабраним кандидатима путем е-мејла који су навели у електронској пријави. Добијање праксе зависи искључиво од процјене комисије која буде анализирала подносене пријаве. ССПФ и Центар задржавају право да по слободној оцјени одреди који ће кандидат у којем периоду обављати стручну праксу.

VI Студенти након што започну са обављањем праксе добијају одређена права и преузимају одређене обавезе. О садржају права и обавеза студенти ће бити упознати од стране запослених у Центру. Студенти су дужни да редовно долазе на праксу, као и да поштују сатницу доласка на мјесто гдје се пракса обавља. Само изузетно, када за то постоји оправдан разлог, студент може да изостане са праксе с тим да је дужан да о разлогу изостанка упозна запослене у Центру.

VII Приликом трајања праксе водиће се рачуна да она буде усклађена са факултетским обавезама како би студенти могли несметано да присуствују предавањима и вјежбама. Евентуални изостанци са наставе ће се правдати од стране факултета, с обзиром да факултет има потписан Споразум о сарадњи са Центром.

VIII Након завршене стручне праксе Центар ће издати увјерење о успјешно завршеној студентској пракси у овом Центру.

IX Све информације се могу добити на Фејсбук страници Студентског савеза: www.facebook.com/pravobl.sspf, а за додатна појашњења и директно у канцеларији ССПФ- а, канцеларија број 45 (први спрат).

У Бањој Луци, 28. новембра 2018. године

в.д. предсједника Студентског савеза ПФ

Марко Малчић

2

Студентски савез Правног факултета схвата неопходност постојања практичног оспособљавања студената Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и због тога смо одлучили да закључимо Споразуме о сарадњи са адвокатским канцеларијама које су спремне да подрже пројекат студентских пракси.

У складу са тим успјели смо да обезбиједимо обављање студентске праксе у сљедећим адвокатским канцеларијама:

-Адвокатска канцеларија Барош

-Адвокатска канцеларија Ружица Топић

-Адвокатска канцеларија Далибор Мрша

-Адвокатска канцеларија Миљкан Пуцар

Оно што нас посебно радује јесте спремност великог броја адвоката да изађу у сусрет и омогуће обављање студентске праксе у њиховим канцеларијама. Због свега тога, Студентски савез Правног факултета ће у предстојећем периоду обезбиједити праксу у још адвокатских канцеларија, а о чему ће студенти бити благовремено обавијештени.

Све детаљне информације о начину пријављивања можете пронаћи у тексту Конкурса (види линк: http://tiny.cc/gnob1y). Електронска пријава: http://tiny.cc/0hgb1y или путем мејла Студентског савеза: studentski.savez@student.pf.unibl.org.

Изузетно нам је драго што је Студентски савез Правног факултета покретач позитивних и корисних ствари на нашем факултету, а оно што сада можемо да кажемо јесте да је ово почетак и да можете очекивати још доста пројеката у скорије вријеме.

Ваш Студентски савез ПФ

На основу потписаних Споразума о сарадњи, Студентског савеза Правног факултета Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: ССПФ) и адвокатских канцеларија, исти расписују:

К О Н К У Р С за обављање студентске праксе

I Право да се пријаве на конкурс имају студенти треће, четврте године студија, те апсолвенти Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, без обзира да ли су током студирања обновили годину студија.

II Приликом конкурисања студент је дужан доставити: -Попуњену електронску пријаву (http://tiny.cc/0hgb1y); -Биографију/CV; Биографију је потребно да пошаљете скенирану/усликану заједно са електронском пријавом, а из којих ће се моћи јасно видјети садржина тих докумената. Уколико нисте у могућности да попуните електронску пријаву, са свим траженим подацима, исте нам можете послати на мејл: studentski.savez@student.pf.unibl.org (као Предмет наведите: „Студентска пракса – Ваше име и презиме“). Молимо Вас да документ доставите у .pfd формату, .doc, .docx формату илиу формату за слике (.jpg или .png).

III Конкурс се отвара 29. новембра 2018. године и трајаће до 5. децембра 2018. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

IV Након примљених пријава и затварања конкурса, ССПФ ће оформити комисију која ће имати задатак да изврши избор студената за обављање праксе. Комисију ће чинити представници ССПФ-а.

V Након што комисија прегледа све пристигле пријаве и утврди коначну ранг листу студената за праксу, листа кандидата ће бити јавно објављена на Фејсбук страници ССПФ-а, као и на огласним плочама Правног факултета, а иста ће бити достављена и одабраним кандидатима путем е-мејла који су навели у електронској пријави. Добијање праксе зависи искључиво од процјене комисије која буде анализирала подносене пријаве.

VI Студенти након што започну са обављањем праксе добијају одређена права и преузимају одређене обавезе. О садржају права и обавеза студенти ће бити упознати од стране запослених у адвокатским канцеларијама. Студенти су дужни да редовно долазе на праксу, као и да поштују сатницу доласка на мјесто гдје се пракса обавља. Само изузетно, када за то постоји оправдан разлог, студент може да изостане са праксе, с тим да је дужан да о разлогу изостанка упозна запослене у адвокатској канцеларији.

VII Предвиђено је да студентска пракса траје четири седмице, два пута седмично по четири сата дневно. Изузетно, могуће је и другачије распоредити начин обављања студентске праксе, уз претходни договор са адвокатима.

VIII Приликом трајања праксе водиће се рачуна да она буде усклађена са факултетским обавезама како би студенти могли несметано да присуствују предавањима и вјежбама. Евентуални изостанци са наставе ће се правдати од стране ССПФ-а.

IX Све информације се могу добити на Фејсбук страници Студентског савеза: www.facebook.com/pravobl.sspf, а за додатна појашњења и директно у канцеларији ССПФ- а, канцеларија број 45 (први спрат).

У Бањој Луци, 29. новембра 2018. године

в.д. предсједника Студентског савеза ПФ

Марко Малчић