Студентски савез Правног факултета (ССПФ) је званично студентско представничко тијело на Правном факултету. Задатак ССПФ-а је заступање интереса студената Правног факултета и свих осталих студената Универзитета у Бањој Луци.

ССПФ окупља студенте Правног факултета, покреће и координише пројекте од заједничког интереса за све студенте. Повезује студенте права у региону, организује студијске посјете другим градовима, организује журке и бројне друге студентске активности.

ССПФ пружа бесплатне правне савјете студентима Универзитета у Бањој Луци, али и свим другим заинтересованим грађанима. Такође, упућује на организације и компаније које пружају услуге из тражених области.

ССПФ настоји да подстакне Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, органе управе и представнике власти да више пажње посвете подизању квалитета високог образовања у Републици Српској. 

Програмски циљеви и задаци ССПФ-а су:

 стална брига и заштита права и интереса чланова ССПФ-а,

 заступање и представљање чланова у постојећим органима на Правном факултету, те другим инстуцијама и организацијама,

 побољшање и унапређење студентског стандарда,

 борба против неконтролисаног и безобзирног подизања цијена школарина,

 организовање и реализација програма обуке студената у различитим управним и судским органима и институцијама,

 остваривање сарадње са студентским организацијама и научно-наставним институцијама на локалном, националном и међународном нивоу,

 стални допринос побољшању научно–наставног процеса на Правном факултету у Бањој Луци,

 активна учествовања у процесу реформе високог образовања дјеловањем на рад надлежних органа,

 побољшање услова за спортско-рекреативне активности студената.

ССПФ се бави издавачком дјелатношћу у складу са законом о издавачкој дјелатности. Остваривање програмских циљева и задатака остварује се у оквиру Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Сената Универзитета у Бањој Луци, те кроз сарадњу са институцијама и организацијама у Републици Српској и иностранству.

Најважнији органи ССПФ-а су Скупштина, Предсједник, Потпредсједник и Секретар.

Више о ССПФ-а можете сазнати на званичној интернет страници ССПФ-а: http://www.studentski-savez.com/ на званичној Фејсбук страници ССПФ-а: https://www.facebook.com/pravobl.sspf/ и на огласној табли ССПФ-а.