Студенти Правног факултета започели су рад у оквиру курса који се односи на кривичне поступке у БиХ, САД и заштити људских права у кривичном поступку пред Европским судом за људска права

Студенти Правног факултета започели су рад у оквиру курса који се односи на кривичне поступке у БиХ, САД и заштити људских права у кривичном поступку пред Европским судом за људска права

Студенти Правног факултета Универзитета у Бањој Луци заједно са колегама са Правног факултета Универзитета у Сарајева и колегама из Сједињених Америчких Држава започели су рад у оквиру курса који се односи на кривичне поступке у Босни и Херцеговини, Сједињеним Америчким Државама и заштиту људских права у кривичном поступку у судској пракси Европског суда за људска права.

Студенти Правног факултета ће у периоду од фебрура до априла учествовати у раду на овом курсу, одржавајући презентације са акцентом на заштиту људских права у кривичном поступку пред Европским судом за људска права.

Пројекат се реализује од стране American Bar Association – Rule of Law Initiative на основу споразума о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Бањој Луци а уз подршку Катедре за кривично право. У име Катедре за кривично право, са студентима у оквиру курса ради асистентица Оливера Шево, ма.