СТУДЕНТИ УЧЕСТВОВАЛИ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ “IUSTORIA”

СТУДЕНТИ УЧЕСТВОВАЛИ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ “IUSTORIA”

У организацији Правног факултета Универзитета у Београду, у периоду од 25 – 27. марта одржана је Друга студентска конференција из правне историје – Iustoria 2021, на тему “Право и религија”. С обзиром на околности изазване пандемијом вируса корона, конференција је одржана онлајн путем.

Сто година од доношења Видовданског устава Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца којим је уведена мултиконфесионалност отворило је бројна питања везано за однос права и религије и привукло велики број међународних учесника. Међу њима су се нашли и студенти нашег факултета Филип Новаковић, студент треће године, са радом “Право и религија у Јапану – двије латице трешњиног цвијета након Meiji рестаурације” и Марко Ромић, студент четврте године, са темом “Канцелпараграф – историјскоправни, црквеноправни и уставноправни аспекти”. Након занимљивих излагања наших колега, услиједила је дискусија као и бројна питања других заинтересованих учесника. На конференцији је такође учествовала и асистенткиња Милица Ристић, са радом на тему “Вјерске заједнице у Босни и Херцеговини од 1878 – 1918. године”.

Студенти су на конференцији имали прилику да упознају и неке реномиране међународне стручњаке из правноисторијске области, а коначне верзије њихових радова биће објављене у часопису “Весник правне историје”. Овакви догађаји засигурно представљају наставак дуге и плодне сарадње која постоји између правних факултета у Београду и Бањој Луци, али и чврст основ за даљу размјену знања у пољу историје права.