Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Студентска служба

Студентска служба Правног факултета Универзитета у Бањој Луци постоји од дана оснивања факултета. Њен рад је усмјерен првенствено на контакте са студентима Првог циклуса студија. Рад студентске службе обухвата: информисање о студију и настави, упис и евеиденција студената на Први циклус студија, уписи и овјере семестра, праћење пријава и полагања испита, издавање увјерења и других докумената, испис са факултета, жалбе и остале активности.

Биљана Васић, дипл. правник

Шеф студентске службе
 • Број телефона 051/339-057
 • Email biljana.vasic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 12 (приземље)
 • Локал 157
Основни подаци
 • руководи радом студентске службе, организује и координира рад,
 • припрема издавање увјерења о статусу студената,
 • организује упис студената и овјере семестра,
 • обрађује статистичке податке и доставља их надлежним органима.

Драгица Илић

Референт за студентска питања
 • Број телефона 051/339-030
 • Email dragica.ilic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 30 (приземље)
 • Локал 130
Основни подаци
 • води евиденције и даје информације у вези статуса права и обавеза студената у току студија и након завршетка истог,
 • припрема потврде и увјерења за потребе студената,
 • води различите евиденције студената,
 • припрема записнике за испите,
 • води матичне књиге студената првог циклуса.

Слађана Стојнић

Референт за студентска питања
 • Број телефона 051/339-030
 • Email sladjana.stojnic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 30 (приземље)
 • Локал 130
Основни подаци
 • води евиденције и даје информације у вези статуса права и обавеза студената у току студија и након завршетка истог,
 • припрема потврде и увјерења за потребе студената,
 • води различите евиденције студената,
 • припрема записнике за испите,
 • води матичне књиге студената првог циклуса.

Славица Савановић

Референт за студентска питања
 • Број телефона 051/339-030
 • Email slavica.savanovic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 30 (приземље)
 • Локал 130
Основни подаци
 • води евиденције и даје информације у вези статуса права и обавеза студената у току студија и након завршетка истог,
 • припрема потврде и увјерења за потребе студената,
 • води различите евиденције студената,
 • припрема записнике за испите,
 • води матичне књиге студената првог циклуса.

Драгана Миловановић

Референт за студентска питања
 • Број телефона 051/339-030
 • Email dragana.milovanovic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 30 (приземље)
 • Локал 130
Основни подаци
 • води евиденције и даје информације у вези статуса права и обавеза студената у току студија и након завршетка истог,
 • припрема потврде и увјерења за потребе студената,
 • води различите евиденције студената,
 • припрема записнике за испите,
 • води матичне књиге студената првог циклуса.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ РАДНИКА У СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА?

Детаљније информације на линку службе факултета.