Студентска служба Правног факултета Универзитета у Бањој Луци постоји од дана оснивања факултета. Њен рад је усмјерен првенствено на контакте са студентима Првог циклуса студија.

Рад студентске службе обухвата информисање о студију и настави, упис и евеиденцију студената на Први циклус студија, уписе и овјере семестара, праћење пријава и полагања испита, издавање увјерења и других докумената, испис са факултета, жалбе и остале активности.

ШЕФ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ
Николина Бибић
дипломирани правник

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-020

БРОЈ ЛОКАЛА

120

E-MAIL АДРЕСА:

nikolina.bibic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

30 (приземље)

 • руководи радом студентске службе,
 • организује и координира рад,
 • припрема издавање увјерења о статусу студената,
 • организује упис студената и овјере семестра и
 • обрађује статистичке податке и доставља их надлежним органима.

РЕФЕРЕНТ
за студентска питања
Драгица Илић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-030

БРОЈ ЛОКАЛА

130

[v_column_text]

E-MAIL АДРЕСА:

dragica.ilic@pf.unibl.org

[/vc_column_text]

БРОЈ КАБИНЕТА

30 (приземље)

 • води евиденције и даје информације у вези статуса права и обавеза
 • студената у току студија и након завршетка истог,
 • припрема потврде и увјерења за потребе студената,
 • води различите евиденције студената,
 • припрема записнике за испите и
 • води матичне књиге студената првог циклуса.

РЕФЕРЕНТ
за студентска питања
Слађана Стојнић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-030

БРОЈ ЛОКАЛА

130

E-MAIL АДРЕСА:

sladjana.stojnic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

30 (приземље)

 • води евиденције и даје информације у вези статуса права и обавеза
 • студената у току студија и након завршетка истог,
 • припрема потврде и увјерења за потребе студената,
 • води различите евиденције студената,
 • припрема записнике за испите и
 • води матичне књиге студената првог циклуса.

РЕФЕРЕНТ
за студентска питања
Драгана Миловановић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-030

БРОЈ ЛОКАЛА

130

E-MAIL АДРЕСА:

dragana.milovanovic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

30 (приземље)

 • води евиденције и даје информације у вези статуса права и обавеза
 • студената у току студија и након завршетка истог,
 • припрема потврде и увјерења за потребе студената,
 • води различите евиденције студената,
 • припрема записнике за испите и
 • води матичне књиге студената првог циклуса.