Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Студентске организације

Удружење студената Правног факултета дјелује под називом "Студентски савез Правног факултета" у Бањој Луци, а у употреби је и званична скраћеница ССПФ.

Студентски савез Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

#
Миле Аљетић
Предсједник:
#
Марко Малчић
Потпредсједник:

Удружење студената Правног факултета дјелује под називом "Студентски савез Правног факултета" у Бањој Луци, а у употреби је и званична скраћеница ССПФ. Студентски савез Правног факултета је Студентско представничко тијело Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Програмски циљеви и задаци ССПФ су:

  • стална брига и заштита права и интереса чланова ССПФ-а,
  • заступање и представљање чланова у постојећим органима на Правном факултету, тедругим инстуцијама и организацијама,
  • побољшање и унапређење студентског стандарда,
  • борба против неконтролисаног и безобзирног подизања цијена школарина,
  • организовање и реализација програма обуке студената у различитим управним и судским органима и институцијама,
  • остваривање сарадње са студентским организацијама и научно-наставним институцијама на локалном, националном и међународном нивоу,
  • стални допринос побољшању научно–наставног процеса на Правном факултету у Бањој Луци,
  • активна учествовања у процесу реформе високог образовања дјеловањем на рад надлежних органа,
  • побољшање услова за спортско-рекреативне активности студената,
  • ССПФ се бави издавачком дјелатношћу у складу са законом о издавачкој дјелатности.

Остваривање програмских циљева и задатака остварује се у оквиру Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Сената Универзитета у Бањој Луци, те кроз сарадњу са институцијама и организацијама у Републици Српској и иностранству. Најважнији органи ССПФ-а су Скупштина ССПФ-а, Предсједник ССПФ, Потпредсједник ССПФ-а и Секретар ССПФ-а.

Нисте задовољни добијеним информацијама?

Све информације о упису можете добити на линку Информације о упису