СТУДЕНТСКОМ ПРАКСОМ БРЖЕ ДО ПОСЛА

СТУДЕНТСКОМ ПРАКСОМ БРЖЕ ДО ПОСЛА

  1. и 10. марта 2020. године у Сарајеву је одржана радионица за представнике академске заједнице: „Дефинисање модела студентске праксе“ у оквиру пројекта „Студентском праксом брже до посла“. Пројекат “Студентском праксом брже до посла” бави се проблемом недостатка практичне наставе као обавезног дијела наставног процеса на универзитетима у Босни и Херцеговини.

Први дан радионице био је посвећен дискусији о важност праксе у образовним системима као и моделима организације студентских пракси у Европској унији. На нивоу ЕУ не постоји јединствени оквир који регулише ову област, али је Савјет Европе 2014. године усвојио препоруку о квалитетном оквиру за приправништво. Критеријуми из ове препоруке могу се примјенити и на праксу студената код послодаваца током студирања. У оквиру пројектних активности извршена је анализа модела пет европских држава, у контексту кључних приоритета које је потребно дефинисати за упостављање оквира студентске праксе. На основу овога, током другог дана радионице говорило о могућим моделима студентске праксе за БиХ, кроз дефинисање кључних приоритета у погледу сљедећих питања: добровољна/обавезна пракса, постојање писаног споразума о пракси, финансирање, трајање и евалуација студентске праксе, узевши у обзир различит приступ за техничке и друштвене науке.

На радионици је, испред Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, учествовала асистент Босиљка Чубриловић, затим представник Универзитета у Бањој Луци, проректор за наставу и студентска питања, г. Страин Посављак, декан Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, г. Бранко Блануша, представнци Универзитета у Источном Сарајеву, као и Универзитета у Сарајеву.

На радионици је представљена ЕРСЕ платформа, путем које студенти на једноставан и брз начин могу пронаћи студентску праксу. 

 

За више информација посјетите: https://erse.ba/.

 

Пројекат је подржан од стране Европске уније.