Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Студије II и III циклуса

Референт за студије II и III циклуса

Биљана Малчић

Референт за студије II и III циклуса
 • Број телефона 051/339-049
 • Email biljana.malcic@pf.unibl.org
 • Радно в. 08 - 16
 • Број кабинета 72 (II спрат)
 • Локал 149
Основни подаци
 • обавља послове у вези са припремом и организацијом другог и трећег циклуса студија,
 • води матичне књиге другог и трећег циклуса студија,
 • прима и обрађује захтјеве везане за те студије,
 • обавља послове секретара у комисијима тих студија,
 • обавља техничке послове у вези са научно-истраживачким радом и студијама другог и трећег циклуса,
 • обавља послове секретара комисија за одбрану мастер и докторских теза.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ РАДНИКА У СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА?

Детаљније информације на линку службе факултета.