Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Студије Правног факултет у Бањој Луци

Студијски програми

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Прва година

60ECTS Предмети
 • 2 Семестра I/II
 • 9 Предмета

Друга година

60ECTS Предмети
 • 2 Семестра III/IV
 • 8 Предмета

Трећа година

60ECTS Предмети
 • 2 Семестра V/VI
 • 8 Предмета
 • 3 Изборна предмета

Четврта година

60ECTS Предмети
 • 2 Семестра VII/VIII
 • 10 Предмета
 • 10 Изборних предмета

МАСТЕР СТУДИЈЕ

ГРАЂАНСКО ПРАВО

60ECTS Предмети
 • 5 Предмета

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

60ECTS Предмети
 • 5 Предмета

КРИВИЧНО ПРАВО

60ECTS Предмети
 • 5 Предмета

Пословно право

60ECTS Предмети
 • 5 Предмета

Државно

право

60ECTS Предмети
 • 5 Предмета

Управно

право

60ECTS Предмети
 • 5 Предмета

Радно и социјално

право

60ECTS Предмети
 • 5 Предмета

Правно-историјске

студије

60ECTS Предмети
 • 5 Предмета

МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ