Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Основне академске студије

Студијски програм ПРАВО.

Студијски програм

Студијски програм има за циљ да се Факултет што прије уклопи у савремене токове високошколског образовања, па је између осталог одредио и следеће циљеве:

 • подизање квалитета студија на виши ниво у складу са важећим међународним стандардима,
 • успостављање односа стручних и општеобразовних предмета са тежиштем на стручним предметима,
 • подстицање учешћа студената у процесу извођења наставе кроз индивидуални и тимски рад,
 • ангажовање компетентног наставничког кадра,
 • интензивирање сарадње између науке и праксе.

Током студијског програма студенти стичу основна знања из области права, али и из неких других области друштвених наука, као нпр. економије, историје, социологије итд. Поред тога, посебна пажња је посвећена њиховом практичном обучавању, и то: путем писања и анализирања различитих поднесака, организовања симулираних суђења, као и увођења правних клиника. Све то даје одређене гаранције да ће будући правници бити способни да успјешно одговоре на многе друштвене изазове.

Листа за први циклус студија права садржи 31 обавезни предмет и 12 изборних предмета од којих је студент обавезан да изабере 3 предмета (у VI, VII и VIII семестру по један предмет).

Студенти који у свом средњошколском образовању нису имали наставни предмет Латински језик, дужни су прије полагања испита из зимског семестра I године студија, положити испит из Латинског језика.

Бодовна вриједност сваког предмета исказана је у ECTS бодовима или кредитима и то тако да сваки семестар може да има највише 30 ECTS бодова, академска година 60 ECTS бодова, што значи да за завршетак првог циклуса треба остварити 240 ECTS бодова.

Завршетком студија првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) стиче се стручни назив – дипломирани правник.

ЛИСТА ДОКУМЕНАТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРАВО

Студијски програм

Правила студирања I циклус

Одлука о измјени и допуни правила студирања на I циклусу

Правилник о ванредном студирању

Прва година

60ECTS Предмети
 • 2 Семестра I/II
 • 9 Предмета

Друга година

60ECTS Предмети
 • 2 Семестра III/IV
 • 8 Предмета

Трећа година

60ECTS Предмети
 • 2 Семестра V/VI
 • 8 Предмета
 • 3 Изборна предмета

Четврта година

60ECTS Предмети
 • 2 Семестра VII/VIII
 • 10 Предмета
 • 10 Изборних предмета