Техничко особље Правног факултета Универзитета у Бањој Луци чине: радници на телефонској централи, кућни мајстор, спремачице и возач-курир. Радом техничког особља руководи секретар Правног факултета.

Жељко Понорац

Кућни мајстор

Веселка Шормаз

Радник на телефонској централи

Наташа Шешић

Радник на телефонској централи

Мира Зелић

Спремачица

Гордана Брчин

Спремачица

Јелка Кузмић

Спремачица

Бјелца Лакић

Спремачица

Марија Палачковић

Спремачица

Наташа Митровић

Спремачица