Трећа година студија Правног факултета заснована је на упознавању студената са процесним правилима у кривичним стварима, као и на проучавању основа Управног и Радног права. Исто тако, студенти се упознају са међународним правом и његовим нормама.

У трећој години студија студенти су дужни да слушају 7 (седам) обавезних предмета и 1 (један) изборни предмет, који студенти сами бирају. Приликом уписа шестог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS V (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

VI (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

19. ОС07УПП Управно право (општи и посебни дио) Обавезни 8 4+2 /
20. ОС07КПП Кривично процесно право Обавезни 8 4+2 /
21. ОС07РСП Радно и социјално право Обавезни 8 4+2 /
22. ОС07КСП Криминологија са пенологијом Обавезни 6 4+2 /
23. ОС07ОБП Облигационо право Обавезни 10 / 5+2
24. ОС07МЈП Међународно јавно право Обавезни 8 / 4+2
25. ОС07МКП Међународно кривично право Обавезни 8 / 4+2
26. ОС07ИПП Изборно и парламентарно право Изборни 4 / 3+1
27. ОС07ПРР Правна реторика Изборни 4 / 3+1
28. ОС07ППТ Правне и политичке теорије Изборни 4 / 3+1