СТУДЕНТСКА ПРАКСА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

СТУДЕНТСКА ПРАКСА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Дана 30. jуна 2021. године у просторијама Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове (РУГИПП) одржан је припремни састанак за обављање студентске стручне праксе током љетне паузе. Састанку су присустовали студенти завршних година Правног факултета Универзитета у Бањој Луци који су се пријавили за обављање стручне праксе, в.д. помоћника директора за правне, кадровске и опште послове Борис Крчмар, начелник одjељења за другостепени поступак у имовинско-правним пословима Даринка Михајило, Јелена Радуловић руководилац одсјека за имовинско-правне послове у подручној јединици Бања Лука, проф. др Раденко Јотановић и Босиљка Чубриловић Стаменић, ма, виши асистент.

На састанку је договорено да ће студенти праксу обављати у периоду од 26. јула до 30. септембра 2021. године у подручној јединици града или општине према свом пребивалишту, а трајаће укупно 15 радних дана према избору студента у оквиру наведеног периода.

 

Током праксе студенти ће имаће прилику да се детаљније упознају са радом писарнице, начином вођења јавних евиденција непокретности, имовинско-правних поступака, радом Комисија за излагање података о непокретностима и имаоцима права на непокретностима и другим пословима у надлежности РУГИПП. Након завршетка праксе студентима ће бити уручени цертификати.