Учешће асистентице Оливере Шево на радионици у Варшави

Асистент на Катедри за кривично право, Оливера Шево, боравила је у Варшави у периоду од 21. до 23. августа 2018. године на радионици под називом „Workshop on Hate Crime for OSCE and other Intergovernmental Organisations' Field Operations and Academia“.

Рад је био организован у двије сесије, једна за представнике невладиног сектора, док је друга била намијењена члановима академске заједнице. Циљ ове
радионице био је утврђивање најпогоднијег начина за изучавање кривичних дјела почињених из мржње на правним факултетима.