ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 3

Стицање знања о политичком свијету и упознавање с појмовима и чињеницама потребним за његово разумијевање; разумијевање политичких појава и процеса, њихове повезаности, условљености и контингентности; упознавање с дубинским елементима социјално-политичке структуре.

Политика. Политички систем. Методе проучавања политичких система. Политички систем и религија; држава и црква. Друштво, држава, државни облици. Политичке партије и партијски системи. Јавно мнијење. Интересне групе. Избори. Политички системи, права и слободе човјека и грађанина. Политичко представништво (парламент). Извршна власт. Системи државне власти. Савремени политички системи (САД, европске државе). Слом реасоцијализма. Транзиција и глобализација.

Познавање чињеница и усвајање знања о политичком свијету, осопособљеност за елементарну анализу политичких феномена.

Предавање, анализа садржаја, дебата о актуелним политичким збивањима.

[1] Миле Дмичић, Упоредни политички системи – хрестоматија, Бања Лука, 2015.

ПРЕДАВАЧИ

Милан Пилиповић

доц. др

Ужа научна област Уставно право