Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Управно право

Мастер студије

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Управно право-изабране теме 3+1 10
2. Управни поступак и управни спор-изабране теме 3+1 10
3. Јавна управа-изабране теме 3+1 10
4. Изборни предмет 2+1 5
5. Изборни предмет 2+1 5
6. Завршни рад 20
Листа изборних предмета Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Службеничко право
2. Акти управе и управне процедуре
3. Јавне службе
4. Европски управни простор
7. Страни језик – Правна терминологија – ( Енглески или Руски )