Усавршавање у иностранству за асистенте

Декан Правног факултета проф. др Жељко Мирјанић и продекан за наставу доц. др Зоран Васиљевић примили су вишег асистента Бојана Влашког и асистенткињу Оливеру Шево прије одласка на студијски боравак у иностранство.

Бојан Влашки, ма, виши асистент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, у септембру и октобру 2017. године ће боравити на Институту за федерализам Универзитета у Фрибургу (Швајцарска), као докторант Правног факултета Универзитета у Београду.

Aсистенткиња Оливера Шево боравиће у Драчу, у Албанији у периоду од 3. до 10. септембра 2017. године на љетњој школи под називом „Reflecting Ethnicity in Legal Education“. Љетњу школу организује Европа Институт Универзитета у Зарланду у сарадњи са Мрежом SEELS. Овај вид усавршавања биће значајан посебно раду Правне клинике за људска права на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, на којој је асистенткиња Шево један од предавача.

Овакви облици академске размјене су не само добра прилика за научно-истраживачки развој младих сарадника, него и израз вишегодишње потребе Правног факултета Универзитета у Бањој Луци да се интензивније посвети афирмацији свог академског подмлатка.