Усвојени приједлози одлука о извођењу студијских програма II и III циклуса

На јучерашњој сједници Научно-наставног вијећа усвојени су приједлози одлука о извођењу Студијског програма „Мастер студије Право“ на другом циклусу студија и Студијског програма „Докторске студије Право“ на трећем циклусу студија на Правном факултету. Елаборати о оправданости извођења студијских програма ће бити упућени Сенату Универзитета, а након тога слиједи поступак лиценцирања.