Закључен уговор између Правног факултета у Бањој Луци и Правног факултета у Београду

Закључен уговор између Правног факултета у Бањој Луци и Правног факултета у Београду

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, кога заступа декан проф. др Жељко Мирјанић и Правни факултет Универзитета у Београду, кога заступа декан проф. др Зоран Мирковић  закључили су дана 25.10.2018. године у Београду Уговор којим се ближе одређује суфинансирање сарадника запослених на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, који су уписани на други и трећи циклус студија (мастер и докторске студије) на Правном факултету Универзитета у Београду.