Правни факултет Бања Лука | Pravni fakultet u Banjoj Luci
Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

ЗАШТО УПИСАТИ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ?

НАПРАВИТЕ ПРВИ КОРАК

ЗАШТО УПИСАТИ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ?

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци су завршиле бројне судије, тужиоци, адвокати, нотари, руководиоци у администрацији и привредним друштвима, универзитетски професори, министри и посланици. Студије права пружају широке могућности запослења у органима извршне и законодавне власти, правосуђу, у привреди у јавном и приватном сектору.

Наставу на факултету изводи 41 наставник и сарадник, а континуирано подмлађивање научно-наставног кадра је оно чему се поклања нарочита пажња. На Правном факултету дјелује укупно шест катедри организованих према ужим научним областима: Катедра за римско право и историју државе и права, Катедра за државно-правне науке, Катедра за грађанско и пословно право, Катедра за кривично право, Катедра за управно, радно и социјално право и Катедра за међународно право.
Правни факултет је закључио уговоре о научно-наставној сарадњи са свим јавним правним факултетима у региону (међу којима посебно издвајамо сарадњу са Правним факултетом Универзитета у Београду и Правним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву), чији наставници учествују у извођењу наставе на постдипломским студијама.
Правни факултет посједује најсавременију техничку опрему (електронску судницу, сале опремљене за извођење наставе на даљину, конференцијску салу, могућност пријаве испита електронским путем и електронску огласну таблу).

На Факултету се изводе сљедећи облици наставе: предавања, вјежбе, семинари, практична настава, правне клинике, и сл.
На Правном факултету се организују правне клинике (нпр., у сарадњи са Савјетом Европе се организује правна клиника за људска права) и изводи практична настава која укључује симулације судских процеса (у извођењу овог облика наставе учествују познате судије, адвокати и правни стручњаци). Правни факултет посједује и најбогатију правну библиотеку у окружењу, највећи амфитеатар на Универзитету и 5 сала за одржавање наставе, опремљених најсавременијом информатичком опремом која омогућава учење на даљину.
Правне студије се изводе у три циклуса. Наставни план и програм је прилагођен захтјевима Болоњског процеса. Основне студије трају 4 године, доносе 240 ECTS бодова и по њиховом завршетку стиче се академско звање дипломирани правник. На студију другог циклуса, по завршетку ког се стиче академско звање мастер права (одговарајуће правне области) и који носи 60 ECTS бодова, је лиценцирано осам студијских програма, и то: Државно право, Управно право, Радно и социјално право, Грађанско право, Пословно право, Кривично право, Међународно право и Правно-историјске студије.


У оквиру Правног факултета дјелују Центар за реторику и говорништво Institutio Oratoria и Дебатни клуб, а постоји и традиција организовања такмичења у бесједништву посљедњих 14 година. Наши студенти су освајали значајне награде на такмичењима у бесједништву (побједници такмичења „Lux Verbi – Светлост речи“), на такмичењима у симулованом суђењу (награда за најбољи поднесак на такмичењу у симулованом суђењу пред Европским судом за људска права, Стразбур), те учествовали у многобројним студијским посјетама од којих издвајамо посјете у Хамбургу (Bucerius Law School), Алпбаху у Аустрији (љетна школа европских интеграција), Београду и Подгорици (симулација рада органа УН) и различите посјете институцијама у Републици Српској и региону.
Правни факултет посједује и свечану салу за одбране магистарских и докторских радова, која се користи и за одржавање међународних научних конференција.


Наши студенти организују и ваннаставне активности у облику правнијада, студентских журки (нпр., бруцошијада за студенте прве године студија) и спортских такмичења.
Услови за упис на Правни факултет су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит, који се организује крајем јуна/почетком јула и састоји се од по 25 питања из Српског језика и Историје, од којих је потребно одговорити тачно на укупно најмање 15. Факултет организује и припремну наставу за полагање пријемног испита, која се састоји од 2 блока од по три часа из сваког предмета.
Обавјештење о терминима за упис кандидата и одржавање пријемног испита биће  објављено на интернет страницама Универзитета и Факултета.

“Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.“
(Правичност је стална и трајна воља да се сваком призна право које му припада.)
ДОБРОДОШЛИ НА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

НАПРАВИТЕ ПРВИ КОРАК

 

Нисте задовољни добијеним информацијама?

Све информације о упису можете добити на линку Информације о упису