Завршена студентска пракса у Основном суду

Дана 14. јуна 2019. године, студенти Правног факултета који су били на студентској пракси у Основном суду у Бањој Луци добили су потврде о успјешно обављеној пракси у овој правосудној институцији, која је реализована на основу потписаног споразума о сарадњи између Студентског савеза Правног факултета и Основног суда у Бањој Луци.

 Студентска пракса се спроводила у периоду од 18. марта до 12. априла 2019. године. Током праксе студенти су имали прилику да стекну практична искуства на административним пословима у управљању судским предметима и раду на свим судским рефератима из надлежности овог суда.